Tárhely2用戶評論

沒有關於Tárhely2的評論,如果您有使用其服務的經驗,請率先撰寫評論!

對Tárhely2寫下評論

提交評論 每個評論都由我們的團隊檢查。
如果發現評論正確和真實,它將在最多48小時內發佈。

價錢

服務 價格範圍
共享託管 HK$15.92 - HK$53.06 查看計劃
VPS HK$52.79 - HK$477.24 查看計劃
專用伺服器 HK$92.85 - HK$4,109.24 查看計劃
經銷商託管 HK$79.58 - HK$530.57 查看計劃
服務和價格取自tarhely2.hu

Tárhely2價錢、計劃和功能 - 2020

共享託管計劃

計劃名稱 空間 頻寬 價錢 Score
199.99 MB 無限 HK$15.92 0.0
1 GB 無限 HK$18.57 0.0
2 GB 無限 HK$21.22 0.0
5 GB 無限 HK$26.53 0.0
10 GB 無限 HK$31.83 0.0
20 GB 無限 HK$53.06 0.0

VPS託管計劃

計劃名稱 空間 RAM 操作系統 價錢 Score
10 GB 256 MB HK$52.79 0.0
15 GB 384 MB HK$79.32 0.0
20 GB 512 MB HK$105.85 0.0
30 GB 768 MB HK$158.90 0.0
40 GB 1 GB HK$211.96 0.0
50 GB 1.5 GB HK$265.02 0.0
60 GB 2 GB HK$318.07 0.0
80 GB 3 GB HK$477.24 0.0

專用伺服器計劃

計劃名稱 空間 RAM 操作系統 價錢 Score
80 GB 1 GB HK$92.85 0.0
80 GB 1 GB HK$119.38 0.0
80 GB 1 GB HK$145.91 0.0
160 GB 1 GB HK$198.96 0.0
250 GB 2 GB HK$236.10 0.0
500 GB 4 GB HK$289.16 0.0
160 GB 2 GB HK$344.87 0.0
160 GB 2 GB HK$384.66 0.0
160 GB 2 GB HK$517.30 0.0
160 GB 2 GB HK$580.97 0.0
160 GB 2 GB HK$610.15 0.0
250 GB 4 GB HK$899.31 0.0
146 GB 4 GB HK$1,217.65 0.0
500 GB 4 GB HK$1,323.76 0.0
500 GB 4 GB HK$1,615.57 0.0
146 GB 8 GB HK$4,109.24 0.0

經銷商計劃

計劃名稱 空間 頻寬 價錢 Score
Resellers 1 10 GB 無限 HK$79.58 0.0
Resellers 2 20 GB 無限 HK$145.91 0.0
Resellers 3 50 GB 無限 HK$291.81 0.0
Resellers 4 100 GB 無限 HK$530.57 0.0

Tárhely2不符合您的需要?

查看相似的託管公司:
896個評論
來自 HK$23 / 月
451個評論
來自 HK$22 / 月
346個評論
來自 HK$39 / 月

需要幫助找到適合您需要的託管服務?

回答幾條很簡單的問題,你就會知道 現在開始