Tárhely2用戶評論

沒有關於Tárhely2的評論,如果您有使用其服務的經驗,請率先撰寫評論!

對Tárhely2寫下評論

提交評論 每個評論都由我們的團隊檢查。
如果發現評論正確和真實,它將在最多48小時內發佈。

價錢

服務 價格範圍
共享託管 HK$14.15 - HK$47.17 查看計劃
VPS HK$46.94 - HK$424.31 查看計劃
專用伺服器 HK$82.55 - HK$3,653.46 查看計劃
經銷商託管 HK$70.76 - HK$471.72 查看計劃
服務和價格取自tarhely2.hu

Tárhely2價錢、計劃和功能 - 2020

共享託管計劃

計劃名稱 空間 頻寬 價錢 Score
204.8 MB 無限 HK$14.15 0.0
1 GB 無限 HK$16.51 0.0
2 GB 無限 HK$18.87 0.0
5 GB 無限 HK$23.59 0.0
10 GB 無限 HK$28.30 0.0
20 GB 無限 HK$47.17 0.0

VPS託管計劃

計劃名稱 空間 RAM 操作系統 價錢 Score
10 GB 256 MB HK$46.94 0.0
15 GB 384 MB HK$70.52 0.0
20 GB 512 MB HK$94.11 0.0
30 GB 768 MB HK$141.28 0.0
40 GB 1 GB HK$188.45 0.0
50 GB 1.5 GB HK$235.62 0.0
60 GB 2 GB HK$282.80 0.0
80 GB 3 GB HK$424.31 0.0

專用伺服器計劃

計劃名稱 空間 RAM 操作系統 價錢 Score
80 GB 1 GB HK$82.55 0.0
80 GB 1 GB HK$106.14 0.0
80 GB 1 GB HK$129.72 0.0
160 GB 1 GB HK$176.89 0.0
250 GB 2 GB HK$209.91 0.0
500 GB 4 GB HK$257.09 0.0
160 GB 2 GB HK$306.62 0.0
160 GB 2 GB HK$342.00 0.0
160 GB 2 GB HK$459.93 0.0
160 GB 2 GB HK$516.53 0.0
160 GB 2 GB HK$542.48 0.0
250 GB 4 GB HK$799.56 0.0
146 GB 4 GB HK$1,082.59 0.0
500 GB 4 GB HK$1,176.94 0.0
500 GB 4 GB HK$1,436.38 0.0
146 GB 8 GB HK$3,653.46 0.0

經銷商計劃

計劃名稱 空間 頻寬 價錢 Score
Resellers 1 10 GB 無限 HK$70.76 0.0
Resellers 2 20 GB 無限 HK$129.72 0.0
Resellers 3 50 GB 無限 HK$259.45 0.0
Resellers 4 100 GB 無限 HK$471.72 0.0

Tárhely2不符合您的需要?

查看相似的託管公司:
383個評論
來自 HK$31 / 月
337個評論
來自 HK$39 / 月
183個評論
來自 HK$27 / 月

需要幫助找到適合您需要的託管服務?

回答幾條很簡單的問題,你就會知道 現在開始