Tárhely2用戶評論

沒有關於Tárhely2的評論,如果您有使用其服務的經驗,請率先撰寫評論!

對Tárhely2寫下評論

提交評論 每個評論都由我們的團隊檢查。
如果發現評論正確和真實,它將在最多48小時內發佈。

價錢

服務 價格範圍
共享託管 HK$15.59 - HK$51.96 查看計劃
VPS HK$51.70 - HK$467.39 查看計劃
專用伺服器 HK$90.93 - HK$4,024.37 查看計劃
經銷商託管 HK$77.94 - HK$519.61 查看計劃
服務和價格取自tarhely2.hu

Tárhely2價錢、計劃和功能 - 2019

共享託管計劃

計劃名稱 空間 頻寬 價錢 Score
204.8 MB 無限 HK$15.59 0.0
1 GB 無限 HK$18.19 0.0
2 GB 無限 HK$20.78 0.0
5 GB 無限 HK$25.98 0.0
10 GB 無限 HK$31.18 0.0
20 GB 無限 HK$51.96 0.0

VPS託管計劃

計劃名稱 空間 RAM 操作系統 價錢 Score
10 GB 256 MB HK$51.70 0.0
15 GB 384 MB HK$77.68 0.0
20 GB 512 MB HK$103.66 0.0
30 GB 768 MB HK$155.62 0.0
40 GB 1 GB HK$207.58 0.0
50 GB 1.5 GB HK$259.54 0.0
60 GB 2 GB HK$311.51 0.0
80 GB 3 GB HK$467.39 0.0

專用伺服器計劃

計劃名稱 空間 RAM 操作系統 價錢 Score
80 GB 1 GB HK$90.93 0.0
80 GB 1 GB HK$116.91 0.0
80 GB 1 GB HK$142.89 0.0
160 GB 1 GB HK$194.85 0.0
250 GB 2 GB HK$231.23 0.0
500 GB 4 GB HK$283.19 0.0
160 GB 2 GB HK$337.75 0.0
160 GB 2 GB HK$376.72 0.0
160 GB 2 GB HK$506.62 0.0
160 GB 2 GB HK$568.97 0.0
160 GB 2 GB HK$597.55 0.0
250 GB 4 GB HK$880.74 0.0
146 GB 4 GB HK$1,192.50 0.0
500 GB 4 GB HK$1,296.42 0.0
500 GB 4 GB HK$1,582.21 0.0
146 GB 8 GB HK$4,024.37 0.0

經銷商計劃

計劃名稱 空間 頻寬 價錢 Score
Resellers 1 10 GB 無限 HK$77.94 0.0
Resellers 2 20 GB 無限 HK$142.89 0.0
Resellers 3 50 GB 無限 HK$285.78 0.0
Resellers 4 100 GB 無限 HK$519.61 0.0

Tárhely2不符合您的需要?

查看相似的託管公司:
581個評論
來自 HK$26 / 月
382個評論
來自 HK$24 / 月
271個評論
來自 HK$36 / 月

需要幫助找到適合您需要的託管服務?

回答幾條很簡單的問題,你就會知道 現在開始