Website.com.tw用戶評論

沒有關於Website.com.tw的評論,如果您有使用其服務的經驗,請率先撰寫評論!

對Website.com.tw寫下評論

提交評論 每個評論都由我們的團隊檢查。
如果發現評論正確和真實,它將在最多48小時內發佈。

價錢

服務 價格範圍
共享託管 HK$21.56 - HK$485.01 查看計劃
VPS HK$388.01 - HK$869.14 查看計劃
專用伺服器 HK$1,002.36 - HK$4,526.77 查看計劃
經銷商託管 HK$195.56 - HK$1,086.43 查看計劃
服務和價格取自website.com.tw

Website.com.tw價錢、計劃和功能 - 2020

共享託管計劃

計劃名稱 空間 頻寬 價錢 Score
1 GB 10.04 GB HK$36.21 0.0
5 GB 30 GB HK$61.43 0.0
15 GB 44.95 GB HK$82.98 0.0
35 GB 74.96 GB HK$126.10 0.0
50 GB 130.05 GB HK$226.34 0.0
100 GB 249.96 GB HK$485.01 0.0
1 GB 11.98 GB HK$21.56 0.0
10 GB 40.04 GB HK$51.73 0.0
20 GB 100.04 GB HK$107.78 0.0
50 GB 199.99 GB HK$172.45 0.0
2 GB 19.97 GB HK$21.56 0.0
10 GB 74.96 GB HK$107.78 0.0
20 GB 120.01 GB HK$258.67 0.0

VPS託管計劃

計劃名稱 空間 RAM 操作系統 價錢 Score
10 GB 512 MB HK$388.01 0.0
50 GB 768 MB HK$488.89 0.0
75 GB 1 GB HK$597.53 0.0
100 GB 1.5 GB HK$869.14 0.0
10 GB 512 MB HK$434.57 0.0
15 GB 1 GB HK$597.53 0.0
20 GB 2 GB HK$760.50 0.0

專用伺服器計劃

計劃名稱 空間 RAM 操作系統 價錢 Score
500 GB 2 GB HK$2,069.38 0.0
500 GB 4 GB HK$2,457.39 0.0
320 GB 2 GB HK$1,002.36 0.0
500 GB 4 GB HK$1,306.30 0.0
500 GB 4 GB HK$1,965.91 0.0
500 GB 2 GB HK$1,758.97 0.0
500 GB 8 GB HK$3,492.08 0.0
294 GB 16 GB HK$4,526.77 0.0

經銷商計劃

計劃名稱 空間 頻寬 價錢 Score
RS-W1 30 GB 40.04 GB HK$195.56 0.0
RS-W2 50 GB 100.04 GB HK$407.41 0.0
RS-W3 75 GB 199.99 GB HK$814.82 0.0
RS-W4 100 GB 300.03 GB HK$1,086.43 0.0

伺服器位置

美國 台灣

Website.com.tw不符合您的需要?

查看相似的託管公司:
336個評論
來自 HK$39 / 月
632個評論
來自 HK$26 / 月
160個評論
來自 HK$27 / 月

需要幫助找到適合您需要的託管服務?

回答幾條很簡單的問題,你就會知道 現在開始