Website.com.tw用戶評論

沒有關於Website.com.tw的評論,如果您有使用其服務的經驗,請率先撰寫評論!

對Website.com.tw寫下評論

提交評論 每個評論都由我們的團隊檢查。
如果發現評論正確和真實,它將在最多48小時內發佈。

價錢

服務 價格範圍
共享託管 HK$21.37 - HK$480.84 查看計劃
VPS HK$384.67 - HK$861.67 查看計劃
專用伺服器 HK$993.74 - HK$4,487.87 查看計劃
經銷商託管 HK$193.88 - HK$1,077.09 查看計劃
服務和價格取自website.com.tw

Website.com.tw價錢、計劃和功能 - 2020

共享託管計劃

計劃名稱 空間 頻寬 價錢 Score
1 GB 10.04 GB HK$35.90 0.0
5 GB 30 GB HK$60.91 0.0
15 GB 44.95 GB HK$82.27 0.0
35 GB 74.96 GB HK$125.02 0.0
50 GB 130.05 GB HK$224.39 0.0
100 GB 249.96 GB HK$480.84 0.0
1 GB 11.98 GB HK$21.37 0.0
10 GB 40.04 GB HK$51.29 0.0
20 GB 100.04 GB HK$106.85 0.0
50 GB 199.99 GB HK$170.96 0.0
2 GB 19.97 GB HK$21.37 0.0
10 GB 74.96 GB HK$106.85 0.0
20 GB 120.01 GB HK$256.45 0.0

VPS託管計劃

計劃名稱 空間 RAM 操作系統 價錢 Score
10 GB 512 MB HK$384.67 0.0
50 GB 768 MB HK$484.69 0.0
75 GB 1 GB HK$592.40 0.0
100 GB 1.5 GB HK$861.67 0.0
10 GB 512 MB HK$430.84 0.0
15 GB 1 GB HK$592.40 0.0
20 GB 2 GB HK$753.96 0.0

專用伺服器計劃

計劃名稱 空間 RAM 操作系統 價錢 Score
500 GB 2 GB HK$2,051.60 0.0
500 GB 4 GB HK$2,436.27 0.0
320 GB 2 GB HK$993.74 0.0
500 GB 4 GB HK$1,295.07 0.0
500 GB 4 GB HK$1,949.02 0.0
500 GB 2 GB HK$1,743.86 0.0
500 GB 8 GB HK$3,462.07 0.0
294 GB 16 GB HK$4,487.87 0.0

經銷商計劃

計劃名稱 空間 頻寬 價錢 Score
RS-W1 30 GB 40.04 GB HK$193.88 0.0
RS-W2 50 GB 100.04 GB HK$403.91 0.0
RS-W3 75 GB 199.99 GB HK$807.82 0.0
RS-W4 100 GB 300.03 GB HK$1,077.09 0.0

伺服器位置

美國 台灣

Website.com.tw不符合您的需要?

查看相似的託管公司:
844個評論
來自 HK$23 / 月
1204個評論
來自 HK$31 / 月
273個評論
來自 HK$35 / 月

需要幫助找到適合您需要的託管服務?

回答幾條很簡單的問題,你就會知道 現在開始