Shinjiru - Malaysia用戶評論

基於109個用戶評論 以2種語言
9.4
棒極了!

Shinjiru - Malaysia顧客評分

 • 可靠性
  9.4 / 10
 • 價錢
  9.3 / 10
 • 用戶友好
  9.4 / 10
 • 支援
  9.7 / 10
 • 功能
  9.2 / 10

詳細分數 / 摘要

回覆{{name}}

這只是為了保安用途,您的電子郵件將不會被使用或發佈。

分享此評論

對Shinjiru - Malaysia寫下評論

提交評論 每個評論都由我們的團隊檢查。
如果發現評論正確和真實,它將在最多48小時內發佈。
語言
目前沒有關於Shinjiru - Malaysia的粵語評論,如果您有使用其服務的經驗,請率先撰寫粵語評論

價錢

服務 價格範圍
共享託管 HK$52.78 - HK$105.73 查看計劃
VPS HK$75.72 - HK$811.79 查看計劃
專用伺服器 HK$368.91 - HK$1,941.47 查看計劃
網站生成器 HK$696.88 - HK$845.15 查看計劃
服務和價格取自www.shinjiru.com.my

Shinjiru - Malaysia價錢、計劃和功能 - 2020

共享託管計劃

計劃名稱 空間 頻寬 價錢 Score
10 GB 無限 HK$52.78 9.4
100 GB 無限 HK$70.43 9.7
500 GB 無限 HK$105.73 9.1
10 GB 無限 HK$52.78 10
100 GB 無限 HK$70.43 9.9
500 GB 無限 HK$105.73 9.1

VPS託管計劃

計劃名稱 空間 RAM 操作系統 價錢 Score
25 GB 1 GB HK$75.72 8.5
50 GB 2.04 GB HK$146.33 9.6
100 GB 4 GB HK$299.90 10
200 GB 8 GB HK$599.97 9.6
40 GB 1 GB HK$105.73 9.2
80 GB 2 GB HK$193.99 9.4
100 GB 4 GB HK$370.50 9.2
200 GB 8 GB HK$811.79 9.4

專用伺服器計劃

計劃名稱 空間 RAM 操作系統 價錢 Score
1000 GB 4 GB HK$368.91 7.1
1000 GB 8 GB HK$476.41 9.2
1.95 TB 16 GB HK$599.97 9.4
1000 GB 16 GB HK$792.55 9.2
1.95 TB 32 GB HK$1,057.32 9.4
1.95 TB 64 GB HK$1,410.34 9.4
1000 GB 32 GB HK$1,147.16 9.4
1000 GB 64 GB HK$1,411.93 9.4
1000 GB 128 GB HK$1,941.47 9.4

網站生成器計劃

計劃名稱 空間 頻寬 功能 價錢 Score
100 GB HK$696.88 10
100 GB HK$845.15 9.4

伺服器位置

Kuala Lumpur

Shinjiru - Malaysia不符合您的需要?

查看相似的託管公司:
836個評論
來自 HK$23 / 月
1188個評論
來自 HK$31 / 月
396個評論
來自 HK$23 / 月

需要幫助找到適合您需要的託管服務?

回答幾條很簡單的問題,你就會知道 現在開始